Elektroinštalácie pre každého

Domov

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti elektroinštalácií na trhu od roku 2004. Odborné práce, ktoré vykonávame:

- elektroinštalačné práce

- montáž elektrických prípojok

- elektroinštalácie v rodinných domoch

- priemyselné elektroinštalácie

- montáž bleskozvodov

- montáž a opravy elektrických rozvodov

- realizácia TV (anténnych a satelitných) rozvodov

- vypracovanie cenovej ponuky

- elektro materiál za výhodné ceny!!!

 

- hudobná produkcia DJ’s

ELZOPavol Žouželka

Kostolište 264, 900 62

okr. Malacky, Slovensko

 

 

 

Kontakt:

Telefón: 0907 660 053

E-mail: elzo@elzo.sk

 

 

 

 

ELZO